Dodsfall og dodsfall i aviser i Schenectady County, New York og hovedstadsdistriktet.

Dodsfall og dodsfall i aviser i Schenectady County, New York og hovedstadsdistriktet.

Denne indeksen dekker Schenectady Daily Gazette for juli 1899 til juni 1900, juli 1901 til 6 august 1901, 1902, 1993 til juni 1995, desember 2005 til 2. juli 2006, januar 2008 til 7. mai 2008 mars 2010 til 19. august , 2011, 2013 til 20. mai 2014 og januar 2015 til 2. februar 2015, samt andre Schenectady-artikler i ulike perioder dateres tilbake til 1795 og regionale papirer (som dekker fylkene Fulton, Hamilton, Montgomery, Saratoga, Schoharie, Warren og Washington) som begynner i 2005-6 til 1. januar 2018. Se avislisten for spesifikk dekning.

Med mindre annet er oppgitt, inneholder denne indeksen alle dodsangivelser (merket DN) i avisen. Den inneholder ogsa henvisninger til relaterte artikler. Oppforinger uten sidetal angir generelt dodsfall som er lagt ut pa avisens nettsted.

Formen pa indeksen er som folger: etternavn, fornavn, pikenavn i parentes hvis vi kan bekrefte det, avisskode, dato og side, dodsdato hvis kjent og notater. Oppforinger fra Thomas Reimers indeks til tysksprogede aviser i Schenectady inkluderer ogsa et kolonnummer. Innlegg fra New York State Department of Health Genealogical Research Death Index (merket «DOH») har ikke en dodsdato; se avislisten for mer informasjon.

Totalt antall citater til dato: 158.207, inkludert 38.439 tilfoyde oppforinger for pikenavn, pluss 114.726 oppforinger fra NYS DOH-indeksen for totalt 272.933.

For a minimere forvirringen forarsaket av variant stavemater og avstand, har den normale sorteringsordren blitt modifisert. Navne er arkivert uten hensyn til sak, mellomrom eller tegnsetting, Mac og Mc arkiveres sammen som Mac, og navn som begynner med St. er under Saint.

http://www.schenectadyhistory.org/vitalrecords/deaths/index.html generert av Microsoft Visual FoxPro 1. januar 2018.

Copyright 2018 Schenectady Digital History Archive & # 8212; en tjeneste av Schenectady County Public Library.