Hvordan skriver jeg en brev pa engelsk.

Hvordan skriver jeg en brev pa engelsk.

Dokumenthandlinger.

Tidshoeveelheid 2 timer Difficultiness: challend.

Hodedor: Bastienne Wentzel.

Antall Hoedoes: 59.

Benodigdheden.

Computer Dictionary English-English Papier Printer Envelop Post Stamp Pen.

Skriv et brevhode.

Bovenaan de korte star det briefhoofd. Forst blir avsenderen kalt. Vaak (men ikke alltid) star som til hoyre over og til hoyre utgitt, med direkte under dato. Den dato kommer i form ’26. september 2008′. It is not usual to mention the place name at the date rule. Etter en regel folger den adressering som ligger pa venstre kantlinje, og koblinger er utloste. Sla igjen en regel over og start pa begynnelsen.

Skriv tilhef.

‘Kj re’ er i de fleste tilfeller godt. Skriv ‘Kj re herre eller fru:’ (inkludert de dobbelte punkt, sa ingen komma!) Hvis du ikke vet hvem du skriver. Bruk anders Dr. Herr Fru Froken motte eventuelt navnet pa etternavnet. Bruk for en kvinne alltid Ms. ten unless du explicit er bedt om klart laget for a bruke Froken av Froken til. ‘Kj re [fornavn]:’ kan bare hvis du kjenner personen godt.

Skriv forste del.

Netto som pa engelsk har en forretningsmessig brev vanligvis et klart tema. Den strukturen av den korte er enkel. Begynn med en referanse til grunnen til at du skriver. Eksempel: Takk for brevet av 5. mars.

Skriv deretter pa hvorfor du skriver: Jeg skriver for a sporre om / beklager / bekreft.

Skriv kjernen av den korte.

Den andre delen er kjernen i teksten der du angir den anledningen, og angir noyaktig hva som er til stede pa det du vil oppna. Dette kan ogsa v re to stykker, men hold kort. Bruk det personlige fornavn ‘vi’ bare nar det handler om forretninger, hvor du hele bedriften star bak. Bruk annet ‘jeg’. Du kan de andre pa engelsk uten problemer med ‘deg’. Skriv aktiv; bruk ikke for mange passive synkonstruksjoner som det er anslatt. » Ditt prosjekt ble gjennomgatt ‘. Skriv i stedet ‘laget estimert’ no ‘Jeg har gjennomgatt prosjektet ditt’.

Skriv det sporet.

Den slot ma klart vise hvilke handlinger det folger av hva mottakerens onsker er onsket. Noen eksempler er:

� Be om – Kan du muligens …? Jeg ville v re takknemlig hvis du kunne …

� Samtykke til Foresporsler – Jeg ville v re glad for.

� A gi darlige nyheter – Dessverre / jeg er redd for at …

� Vedleggsdokumenter – Jeg er vedlagt / Vennligst finn vedlagte / Vedlagt finner du …

Lukk med en av de folgende kommentarene:

� Avsluttende bemerkninger – Takk for din hjelp Ta kontakt med oss igjen hvis vi kan hjelpe pa noen mate. / … hvis det er noen problemer. / �hvis du har noen sporsmal.

� Henvisning til fremtidig kontakt – Jeg gleder meg til. / hore fra deg snart. / … mote deg neste tirsdag.

� Med vennlig hilsen – Hvis personen er helt ukjent.

� Med vennlig hilsen – hvis du kjenner navnet til den mottakeren.

� Beste onsker / beste hilsner – Hvis du gar til en god kjent eller venn skriver.

Verstuur de korte.

Sorg for at du er kort og veldig forsiktig. Dorhalinger og forbedringer kan ikke, utskriften ma nettles og rett, sprakfeil ma alle v re ut. Bruk mange regler og store marginer, men v r sa snill at alt passer best pa en side. Gjor deretter en kopi og oppbevar do ved din egen administrasjon. Adresser konvolutten identisk med brev eller bruk en konvolutt med vindu.

La mange regler hvite og bruk store marginer Kontroller din sprakbruk og spelling ekstra godt Snakk en kvinne alltid med Ms. til tenzij explicit er bedt om a bruke Froken av Froken.

En kommando etter begynnelsen. Der star i det engelske en dobbelpunkt (en kolonne) Passive synkroniseringsanvisninger brukes.

Meer uitleg.

Har du svar pa & eacute; & eacute; n av ovenstaende sporsmal? Logg inn for a logge inn og skrive en Hoedoe! Selv en sporre kan ogsa.