Michigan Skatter pa Gambling Inntekt og Keeping Records.

Michigan Skatter pa Gambling Inntekt og Keeping Records.

A ga til kasinoet og vinne stort er et adrenalinrush. Dette gjelder spesielt hvis du spiller regelmessig. Men det er ikke morsomt a betale skatt pa gevinsten. Gamblers vet at alle gevinster er skattepliktig. De fleste rapporterer imidlertid ikke sine gevinster med mindre han eller hun vinner mer enn $ 1200. $ 1200 er terskelen for nar kasinoet ma rapportere gevinstene til IRS pa Form W-2G, Visse Gambling Gevinster. Hvis du spiller regelmessig, kan du spare pa skatt ved a holde en daglig oversikt over dine gambling gevinster og tap.

De fleste vil sette gambling gevinster pa deres selvangivelse bare hvis de mottar Form W-2G. Den totale mengden gambling gevinster er rapportert pa side 1 i IRS 1040 selvangivelsen. Kasinoet taper aldri, og de fleste mister mer penger enn de vinner. Sa pa IRS Schedule A, spesifiserte fradrag, rapporterer du like mye gambling tap.

For eksempel har du mottatt tre Form W-2Gs for totalt $ 5000 av pengespill. $ 5000 er rapportert pa side 1 i IRS-avkastningen som inntekt. Deretter rapporteres $ 5000 av gambling tap som et spesifisert fradrag.

3 Problemer med Typisk Gambling Skattrapportering.

1) Du ma rapportere alle gambling gevinster selv om du ikke mottar Form W2-G.

2) Hvis du ikke kvalifiserer for a spesifisere fradrag, vil du ikke fa noen skattefordel for gambling tap.

3) Det er ingen gambling tap fradrag for Michigan inntektsskatt. Du vil betale statlig inntektsskatt pa alle rapporterte gambling gevinster.

Gambling Inntektsskattregistrering.

En bedre metode for a holde oversikt over gamblingaktivitetene er a lage en daglig loggbok. Opprettholde en oversikt over gevinster og tap pa daglig basis kan redusere skattene dine. I din daglige loggbok registrerer du spillaktivitetene for dagen. For eksempel startet du med $ 1000 og forlot casinoet med $ 800. Du trenger ikke a registrere hver innsats hele dagen. I din daglige loggbok skriver du datoen, startet med $ 1000, venstre med $ 800 og $ 200 tap.

Pa slutten av aret legger du opp alle dager med gambling gevinster. Pa en egen linje legger du opp alle dager med tap av gambling. Disse to tallene er gambling gevinster og tap som skal rapporteres pa din selvangivelse. Hvis det gjores riktig, rapporterer du vanligvis mindre skattepliktige gevinster pa selvangivelsen din.

Ta hensyn til forrige eksempel; Du har mottatt tre Form W-2Gs for totalt $ 5000. Din totale mengde gambling gevinster rapportert i din daglige loggbok er imidlertid $ 3000, og det totale belopet av gambling tap er $ 7000. $ 3.000 av gevinster er rapportert pa side 1 pa IRS-avkastningen som inntekter. Deretter rapporteres $ 3,000 av tap av tap som spesifiserte fradrag. Sammenlignet med forrige eksempel betaler du mindre Michigan inntektsskatt og potensielt mindre IRS skatt.

IRS Circular 230 Disclosure: I den utstrekning denne skrivelsen inneholder rad om et foderalt skatteproblem, er radene ikke ment a bli brukt, og kan ikke brukes, med det formal a (i) unnga straffer under Internal Revenue Code, eller (ii) ) fremme, markedsforing eller anbefale til en annen part enhver transaksjon eller sak adressert i denne kommunikasjonen.

Nye verktoy bare lagt til!

Lansing, MI 48933.

Faks: (517) 376-3735.

ALG Tax Solutions & reg; er et registrert varemerke. Copyright � 2016 Ignit XDS. Alle rettigheter reservert.