Wood County Sheriff’s rapport 4. oktober 2017 til 10. oktober 2017 & # 8211; uredigert.

Wood County Sheriff’s rapport 4. oktober 2017 til 10. oktober 2017 & # 8211; uredigert.

Wood County Sheriff’s Report.

4. oktober 2017 til 10. oktober 2017 & # 8211; uredigert.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 182 i n rheten av Alba, klokka 07:19, med henvisning til kriminell trespass. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, flyktet fra scenen, for varamedlemmernes ankomst. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Klokken 7:40 ble kyr rapportert pa CR 1150 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 154 n r Quitman, klokka 07:50, med henvisning til en alarm. Varamedlemmer sjekket bygningen og det var sikkert.

Varamedlemmer ble sendt til CR 2320 i n rheten av Mineola, klokka 10:20, med henvisning til uautorisert bruk av et motorkjoretoy. Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet og hendelsen ble ryddet.

Klokken 10:25 ble kyr rapportert pa CR 1413 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til FM 2088 n r Quitman, klokka 12:25, med henvisning til innbrudd. Skuespillere, eller skuespillere ukjent, skadet rapporteringspartens eiendom og stjal flere verktoy. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 154 n r Quitman, klokka 1:21, med henvisning til en forstyrrelse. Varamedlemmer lokaliserte hendelsen og fjernet scenen.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 2:53, med henvisning til et tyveri som skjedde pa Main St. i Quitman. En kjent skuespiller hindret en sikret kreditor. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 154 n r Quitman, klokka 4:10, med henvisning til en forstyrrelse. Partene ble separert og scenen ble ryddet.

Varamedlemmer ble sendt til PR 6308 i n rheten av Alba, klokka 6:20, med henvisning til en alarm. Varamedlemmer sjekket bygningen og det var sikkert.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 80 i n rheten av Hawkins, ca. klokka 6:33, med henvisning til et angrep som skjedde. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer ble sendt til CR 3425 i n rheten av Alba, klokka 6:36, med henvisning til en velferdskontroll. Varamedlemmer lokaliserte individet og alt var OK.

Varamedlemmer gjennomforte en trafikkstopp pa FM 2869 n r Hawkins; klokka 8:04 p.m. Steven Largent, 55, av Big Sandy, ble arrestert for en fremragende garanti.

Varamedlemmer ble sendt til CR 1885 i n rheten av Yantis, klokka 10:34, med henvisning til en forstyrrelse. En Criminal Trespass Warning ble utstedt og scenen ble ryddet.

Klokka 11:28 ble hester rapportert pa FM 17 / Sor for FM 779.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet klokka 6:10, med henvisning til en hendelse som skjedde pa FM 779 n r Mineola. Varamedlemmer ga rapporteringspartiet rad og hendelsen ble ryddet.

Klokken 12:44 ble kyr rapportert pa CR 1410 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til PR 732 i n rheten av Hawkins, klokka 3:05, med henvisning til en velferdskontroll. Varamedlemmer lokaliserte individet og alt var OK.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet om klokken 5:27, med henvisning til en innbrudd som skjedde pa CR 4490 n r Winnsboro. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, stjal flere elementer fra rapporteringspartens bolig. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer reagerte pa en hensynslos sjafor pa HWY 80 n r Mineola; klokka 5:40 p.m. Denne saken er videresendt til andre byraer.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet om klokka 5:44, med henvisning til et tyveri som skjedde pa CR 2267 n r Mineola. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, stjal en veske fra rapporteringspartens eiendom. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Klokken 19:22 ble kyr rapportert pa FM 2088 n r Quitman.

Klokken 8:25 ble kyr rapportert pa FM 49 n r Hainesville.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 10:52, med henvisning til kriminell mislighold. Skuespillere, eller skuespillere ukjent, flyktet scenen, for varamedlemmer ankomst. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer reagerte pa et mistenkelig kjoretoy pa FM 779 n r Quitman; klokka 11:40 p.m. Varamedlemmer plassert kjoretoyet og ryddet scenen.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 8:36, med henvisning til et tyveri som skjedde pa FM 2869 n r Hawkins. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, stjal tilhenger fra rapporteringspartens eiendom. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Klokka 9:22 ble kyr rapportert pa FM 2088 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til CR 1336 n r Quitman, klokka 10:37, med henvisning til innbrudd. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, skadet rapporteringspartiets bygning. Denne saken er suspendert.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 11:26, med henvisning til en hendelse som skjedde pa Sioux n r Quitman. Rapporteringspartiet ba om ekstra patrulje for omradet.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet klokka 5:13, med henvisning til en hendelse som skjedde pa CR 1987 n r Yantis. Hendelsen ble ryddet.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 80 i n rheten av Hawkins, klokka 6:26 p.m., med henvisning til kriminell ulykke. Varamedlemmer sokte omradet, men kunne ikke finne noen aktivitet eller skade.

Varamedlemmer reagerte pa en mistenksom person pa CR 4560 n r Winnsboro; klokka 9:08 p.m. Varamedlemmer sokte omradet, men kunne ikke finne personen.

Klokken 9:40 ble hester rapportert pa CR 2290 n r Mineola.

Klokken 9:55 ble det rapportert et esel pa Fm 17 / Sor for FM 779.

Klokken 10:38 ble kyr rapportert pa CR 3230 n r Quitman.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 10:50, med henvisning til terroristtrusler som skjedde pa CR 4596 n r Winnsboro. Hendelsen ble ryddet.

Varamedlemmer ble sendt til PR 7141 n r Quitman, klokka 1:12, med henvisning til tyveri. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, stjal tilhenger fra rapporteringspartens eiendom. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Klokka 1:14 ble kyr rapportert pa HWY 154 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til CR 1670 i n rheten av Alba, klokka 1:42, med henvisning til en hendelse. Hendelsen ble ryddet.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 80 i n rheten av Mineola, klokka 4:07, i forbindelse med en hendelse. En Criminal Trespass Warning ble utstedt og scenen ble ryddet.

Varamedlemmer ble sendt til CR 2245 i n rheten av Mineola, klokka 9:00, med henvisning til kriminell mislighold. Denne saken er aktiv.

Varamedlemmer ble sendt til FM 778 / CR 2180 n r Quitman, klokken 10:23, med henvisning til en stoyklager. Varamedlemmer plassert enkeltpersonene og radet dem til a senke volumet av deres musikk.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 154 / FM 514 n r Yantis, klokka 12:48, med henvisning til kriminell ulykke. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, skadet rapporteringspartiets kjoretoy. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer reagerte pa en mistenkelig person pa CR 2310 n r Mineola; klokka 1:54. Deputerte sokte omradet, men kunne ikke finne personen.

Varamedlemmer reagerte pa et mistenkelig kjoretoy pa CR 2266 n r Mineola; Klokka om klokken 10:58 var det passasjerer som kjorte plate og det ble stjalet igjen. Denne saken er videresendt til andre byraer.

Varamedlemmer ble sendt til Cheyenne i n rheten av Quitman, ca. kl. 13:30, med henvisning til en forstyrrelse. Criminal Trespass Warnings ble utstedt og partiene ble separert.

Varamedlemmer ble sendt til CR 3954 i n rheten av Mineola, ca. kl. 02:06, i forbindelse med tyveri. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, stjal en lagerhenger fra rapporteringspartens eiendom. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 02:37, med henvisning til en innbrudd som skjedde pa CR 1418 n r Quitman. Skuespillere, eller skuespillere ukjente, stjal en tv ut av rapporteringspartens bolig. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Klokka 4:58 ble kyr rapportert pa HWY 80 / FM 1804.

Klokken 6:03 ble kyr rapportert pa HWY 80 / FM 1804.

Varamedlemmer ble sendt til CR 2117 n r Quitman, klokka 07:15, med henvisning til en etterforskning. En mann, 50, ble funnet dod i sin bolig. Fredens rettferdighet ankom og bestilte en obduksjon. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer reagerte pa en mistenksom person pa HWY 69 n r Alba; klokka 8:30 p.m. Rodney White, 55, av Gladewater, ble arrestert for Offentlig Intoxication.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 37 n r Mineola, klokka 8:47, med henvisning til en alarm. Varamedlemmer sjekket bygningen og det var sikkert.

Varamedlemmer reagerte pa en mistenkelig person pa CR 2906 n r Mineola; klokka 1:10. Deputerte sokte omradet, men kunne ikke finne personen.

Varamedlemmer ble sendt til FM 515 n r Yantis, klokka 9:59, med henvisning til en alarm. Varamedlemmer sjekket bygningen og det var sikkert.

Klokken 10:32 ble kyr rapportert pa HWY 37 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til FM 1795 i n rheten av Hawkins, klokka 12:15, med henvisning til et forlatt kjoretoy. Varamedlemmer plassert kjoretoyet og ryddet scenen.

Varamedlemmer ble sendt til CR 2210 n r Mineola, klokka 1:32, med henvisning til en velferdskontroll. Varamedlemmer lokaliserte individet og alt var OK.

Varamedlemmer gikk ut pa arrestordre til Cheyenne i n rheten av Quitman; klokka 3:22 p.m. Varamedlemmer sokte omradet, men kunne ikke komme i kontakt med den enkelte.

Varamedlemmer snakket med rapporteringspartiet, klokka 3:39, med henvisning til svindel som skjedde pa HWY 11 n r Leesburg. En kjent skuespiller benyttet rapporteringspartens bankkonto uten autorisasjon. Denne saken er videresendt til etterforskerne.

Varamedlemmer ble sendt til HWY 154 n r Quitman, klokka 6:41, med henvisning til en alarm. Varamedlemmer sjekket bygningen og det var sikkert.

Klokka 6:44 var kyr rapportert pa CR 4960 / CR 4930.

Varamedlemmer gikk ut pa Arrest / Warrant Service til FM 17 n r Alba; klokka 8:19 p.m. James Davis, 37, av Alba, ble arrestert for en fremragende garanti.

Klokken 9:15 ble kyr rapportert pa HWY 154 n r Quitman.

Klokka 6:13 var kyr rapportert pa FM 2088 n r Quitman.

Varamedlemmer reagerte pa et mistenkelig kjoretoy pa CR 2768 n r Mineola; klokka 06:36. Kjoretoyet igjen, for varamedlemmer ankomst.

Klokka 7:31 var kyr rapportert pa FM 2088 n r Winnsboro.

Klokken 10:15 ble kyr rapportert pa HWY 154 n r Quitman.

Varamedlemmer reagerte pa et mistenkelig kjoretoy pa CR 1895 n r Yantis; klokka 12:16 p.m. Kjoretoyet igjen, for varamedlemmernes ankomst.

Klokken 1:09 ble kyr rapportert pa CR 1460 n r Quitman.

Varamedlemmer ble sendt til CR 4529 n r Winnsboro, klokka ca. 4:41 pm, i forbindelse med kriminelle overtredelser. Varamedlemmer sokte omradet, men kunne ikke finne den kjente skuespilleren.

Klokken 5:14 ble kyr rapportert pa CR 2745 n r Mineola.

Varamedlemmer ble sendt til CR 2268 i n rheten av Mineola, klokka 9:21, med henvisning til en forstyrrelse. Ved ankomst ble varamedlemmer oppmerksom pa at det ikke var noen hendelse. Scenen ble ryddet.

Mellom datoene 4. oktober og 10. oktober reagerte Wood County Sheriffens varamedlemmer pa flere byraer som inkluderte folgende: Politi-avdelinger, Emergency Medical Services, Child Protective Services og Smith County.

Totalt fengselstall – 146 innsatte – 124 menn og 22 kvinner.

Sheriff Castloo vil gjerne minne om alle … Hvis du har noen opplysninger om disse eller andre forbrytelser, vennligst kontakt Wood County Sheriff’s Office pa 903-763-2201 eller Crime Stoppers pa 903-763-CASH.